Huấn luyện an toàn lao động trong xây dựng

Bạn đang làm việc trong ngành xây dựng? Bạn muốn bảo vệ bản thân và đồng nghiệp khỏi những rủi ro tiềm ẩn? “Huấn luyện an toàn lao động trong xây dựng” chính là cẩm nang dành cho bạn! Bài viết cung cấp cho bạn những kiến thức, kỹ năng về an toàn lao động, bảo vệ bản thân khỏi tai nạn.
Đừng để sự chủ quan đánh cắp tương lai của bạn! Đọc “Huấn luyện an toàn lao động ngành xây dựng” ngay hôm nay để kiến tạo tương lai an toàn và vững vàng cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

1. Thực trạng tai nạn lao động trong xây dựng

Ngành xây dựng luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, là ngành có tỷ lệ tai nạn lao động (TNLĐ) cao nhất trong các ngành kinh tế. Theo thống kê từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn ngành đã xảy ra 3.450 vụ TNLĐ, làm chết 380 người và bị thương nặng 807 người. Trong đó, lĩnh vực xây dựng chiếm tỷ lệ cao nhất với 14,73% tổng số vụ TNLĐ chết người và 15,26% tổng số người chết.
Nguyên nhân:

 • Do ý thức của người sử dụng lao động và người lao động về an toàn lao động (ATLĐ) còn thấp. Nhiều doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ các quy định về ATLĐ, chưa tổ chức tập huấn, huấn luyện về ATLĐ cho người lao động. Người lao động cũng chủ quan, lơ là, thiếu kiến thức về ATLĐ.
 • Điều kiện làm việc nguy hiểm, độc hại. Các công trình xây dựng thường sử dụng nhiều máy móc, thiết bị nguy hiểm, môi trường làm việc cao tầng, bụi bặm, tiếng ồn…
 • Công tác quản lý nhà nước về ATLĐ còn chưa chặt chẽ. Việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về ATLĐ chưa thường xuyên, hiệu quả.

TNLĐ là vấn đề nhức nhối trong ngành xây dựng. Để giảm thiểu TNLĐ, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan, từ doanh nghiệp, người lao động đến cơ quan quản lý nhà nước.

Huấn luyện an toàn lao động ngành xây dựng
Tai nạn lao động tại công trình xây dựng

2. Vai trò thiết yếu của huấn luyện an toàn lao động

Huấn luyện an toàn lao động đóng vai trò thiết yếu trong việc đảm bảo môi trường làm việc an toàn, bảo vệ sức khỏe và tính mạng cho người lao động, đồng thời thúc đẩy hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Dưới đây là những lý do cụ thể:

 • Nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn: Huấn luyện giúp người lao động hiểu rõ các nguy cơ tiềm ẩn trong môi trường làm việc, trang bị cho họ kiến thức và kỹ năng cần thiết để phòng ngừa tai nạn, bảo vệ bản thân và đồng nghiệp.
 • Giảm thiểu tai nạn lao động: Nâng cao khả năng nhận diện và xử lý các tình huống nguy hiểm hiệu quả hơn.
 • Bảo vệ sức khỏe người lao động: Biết cách sử dụng trang thiết bị bảo hộ cá nhân đúng cách, thực hiện các thao tác công việc an toàn, từ đó bảo vệ sức khỏe khỏi các yếu tố nguy hại tại nơi làm việc.
 • Nâng cao năng suất lao động: Đảm bảo an toàn, họ sẽ cảm thấy an tâm và tập trung hơn vào công việc, dẫn đến hiệu quả và năng suất lao động được nâng cao.
 • Tăng cường uy tín và thương hiệu doanh nghiệp: Doanh nghiệp chú trọng công tác huấn luyện an toàn lao động sẽ thể hiện sự quan tâm đến sức khỏe và tính mạng của người lao động, tạo dựng hình ảnh uy tín và thương hiệu tốt trên thị trường.
 • Tuân thủ luật pháp: Đảm bảo tuân thủ luật lao động và các quy định về an toàn lao động.

Huấn luyện an toàn lao động là một hoạt động thiết yếu cần được thực hiện thường xuyên và hiệu quả để đảm bảo môi trường làm việc an toàn, bảo vệ sức khỏe và tính mạng cho người lao động, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp.


3. Nội dung huấn luyện an toàn lao động

Nội dung huấn luyện an toàn lao động nhóm 3 được quy định tại Điều 18 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ đã quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.
Đơn vị tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động nhóm 3 phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp.

 • Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
 • Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động: Chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp;
 • Nội dung huấn luyện chuyên ngành: Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại và phương pháp phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro liên quan đến công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động mà người được huấn luyện đang làm; quy trình làm việc an toàn, vệ sinh lao động; kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động liên quan đến công việc của người lao động.

Trong Nghị định 140/2018/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung Điều 25 – Khoản 1, Khoản 2 của Nghị định 44/2016/NĐ-CP có quy định như sau: Chứng nhận huấn luyện an toàn lao động nhóm 3 có thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp.

Huấn luyện an toàn lao động ngành xây dựng
Hình ảnh buổi huấn luyện an toàn lao động trong công trình xây dựng

4. Thời gian huấn luyện an toàn lao động trong xây dựng

Theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP, thời gian huấn luyện an toàn lao động nhóm 3 được quy định cụ thể như sau:

 • Đào tạo lần đầu tiên: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 24 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.
 • Đào tạo định kỳ: Người được huấn luyện phải đăng kí tham dự khóa huấn luyện và ôn lại kiến thức đã được huấn luyện từ trước và cập nhật kiến thức mới, kỹ năng về ăn toàn, vệ sinh lao động ít nhất 2 năm/lần. Thời gian đào tạo ít nhất bằng 50% thời gian đào tạo lần đầu.
 • Đào tạo sau khi thay đổi công việc hoặc thay đổi thiết bị, công nghệ: Trước khi người lao động được giao việc, thì doanh nghiệp phải huấn luyện nội dung về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với công việc mới hoặc thiết bị, công nghệ mới. Trường hợp đối tượng đã được huấn luyện trong thời hạn dưới 12 tháng kể từ khi chuyển sang làm công việc mới hoặc kể từ khi có sự thay đổi thiết bị, công nghệ thì nội dung huấn luyện lại được miễn phần đã được huấn luyện.
 • Đào tạo sau thời gian nghỉ làm việc: Cơ sở ngừng hoạt động hoặc người lao động nghỉ làm việc từ 06 tháng trở lên thì trước khi trở lại làm việc, người lao động được huấn luyện lại nội dung như đối với huấn luyện lần đầu. Thời gian huấn luyện lại bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu.

5. Phương pháp huấn luyện an toàn lao động trong xây dựng

Đảm bảo an toàn lao động (ATLD) trong ngành xây dựng là yếu tố then chốt, góp phần nâng cao hiệu quả công việc và bảo vệ sức khỏe người lao động. Để đạt được mục tiêu này, việc huấn luyện ATLD cần được thực hiện hiệu quả thông qua các phương pháp sau:
Đối với huấn luyện lý thuyết

 • Sử dụng bài giảng, thuyết trình, thảo luận, giải đáp thắc mắc.
 • Sử dụng phim ảnh, hình ảnh, mô hình minh họa.
 • Tổ chức thi, kiểm tra kiến thức.

Đối với huấn luyện thực hành

 • Hướng dẫn thực hành các thao tác an toàn trong từng công việc cụ thể.
 • Cho người học luyện tập sử dụng trang thiết bị bảo hộ cá nhân và các dụng cụ lao động đúng cách.
 • Tổ chức diễn tập các tình huống nguy hiểm và cách xử lý.

Đối với phương tiện trực quan

 • Sử dụng phim ảnh, hình ảnh, mô hình để minh họa cho các nội dung huấn luyện.
 • Tái hiện các tình huống nguy hiểm và cách xử lý bằng công nghệ thực tế ảo.

Việc áp dụng các phương pháp huấn luyện ATLD phù hợp, hiệu quả sẽ góp phần nâng cao ý thức của người lao động, tạo môi trường làm việc an toàn, giảm thiểu tai nạn lao động, đảm bảo sức khỏe và nâng cao hiệu quả công việc.


6. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các bên liên quan

Nâng cao nhận thức về an toàn lao động không chỉ là trách nhiệm của mỗi cá nhân mà còn là sự chung tay góp sức của toàn xã hội. Bằng cách phối hợp hiệu quả các giải pháp, chúng ta có thể xây dựng ngành xây dựng an toàn, văn minh, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững.

 • Tuyên truyền, giáo dục về tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn thông qua các kênh thông tin đa dạng, từ hội thảo, tập huấn đến các hoạt động truyền thông trực quan, sinh động.
 • Khuyến khích văn hóa an toàn trong doanh nghiệp, xây dựng môi trường làm việc mà mỗi cá nhân đều tự giác tuân thủ quy định an toàn, đồng thời quan tâm, hỗ trợ lẫn nhau. Khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc đảm bảo an toàn lao động để tạo động lực và lan tỏa tinh thần tích cực.

Việc xây dựng môi trường làm việc an toàn trong ngành xây dựng là trách nhiệm chung của các bên liên quan:

 • Chủ đầu tư và nhà thầu đóng vai trò tiên phong trong việc tổ chức huấn luyện an toàn lao động định kỳ cho người lao động. Cung cấp đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu huấn luyện cần thiết, đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo và cập nhật kiến thức mới nhất về an toàn lao động.
 • Người lao động cần ý thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ bản thân và đồng nghiệp. Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các khóa huấn luyện, chủ động học hỏi kiến thức, kỹ năng an toàn và áp dụng vào thực tế công việc là trách nhiệm của mỗi cá nhân.
 • Cơ quan chức năng cần tăng cường thanh tra, giám sát việc thực hiện công tác an toàn lao động tại các công trình xây dựng. Xử lý nghiêm các vi phạm, tạo môi trường thi công an toàn, văn minh.
Huấn luyện an toàn lao động ngành xây dựng
Hình ảnh huấn luyện an toàn lao động trong công trình xây dựng

7. Đơn vị tổ chức huấn luyện an toàn lao động trong xây dựng uy tín tại Việt Nam

Nam Việt Safety là đơn vị được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo số 95/2020/GCN. Đến nay, trung tâm huấn luyện của công ty đã trải qua 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực và đã đào tạo huấn luyện an toàn lao động cho hàng trăm doanh nghiệp lớn nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các tỉnh miền nam nói chung. Nam việt Safety có đủ năng lực, sự chuyên nghiệp và qui trình giảng dạy tiên tiến trong trong lĩnh vực đào tạo an toàn.

 • Các khóa huấn luyện được lên kế hoạch tổ chức từ trước, nên việc ổn định sắp xếp học viên cũng trở nên dễ dàng, tạo tâm lý vui vẻ cho người lao động khi tham gia buổi huấn luyện.
 • Sẵn sàng phục vụ công tác tổ chức đào tạo cho quý doanh nghiệp tại địa điểm mà quý doanh nghiệp muốn.
 • Tài liệu huấn luyện được biên soạn từ đội ngũ giảng viên có trình độ cao và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực an toàn lao động và luôn bám sát theo tinh thần huấn luyện trong Nghị định 44/2016/NĐ-CP.
 • Phương pháp giảng dạy của đội ngũ giảng viên luôn trình bày sinh động và thực tế, giúp cho người lao động nắm được kiến thức vận dụng vào thực tế một cách dễ dàng.
 • Đội ngũ giảng viên của Nam Việt Safety có trình độ cao cũng như năng lực huấn luyện cho tất cả các nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6, huấn luyện an toàn cho mọi ngành nghề.
 • Chi phí huấn luyện hợp lý và cạnh tranh

Nam Việt Safety hy vọng có thể hỗ trợ và đồng hành cùng Quý Doanh nghiệp trong công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tạo một môi trường làm việc an toàn, cũng như cung cấp các khóa học chất lượng nhất.

0/5 (0 Reviews)

Bài cùng chuyên mục