Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động là gì?

Tai nạn lao động hiện là một vấn đề được rất nhiều người để ý, bởi đây chính là một ảnh hưởng xấu tới sự tăng trưởng của quốc gia. Hàng ngày, hàng giờ chúng ta đọc, được nghe tới đa dạng vụ tai nạn lao động thương tâm xảy ra mà lý do một phần từ ý thức của cơ sở, tổ chức ko huấn luyện, tập huấn an toàn cho người lao động. Để đảm bảo an toàn khi làm việc ở các môi trường khác nhau, người lao động cần được đào tạo về an toàn và vệ sinh lao động. Vì vậy, bài viết bên dưới, chúng ta sẽ cùng sẽ tìm hiểu về ý nghĩa, mục đích và cách xác định đối tượng nào cần tham gia đào tạo an toàn và vệ sinh lao động.

1. Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động 

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hay Đào tạo an toàn lao động là đóng vai trò quan trọng trong việc bồi dưỡng và nâng cao kiến thức về an toàn cho người lao động để đảm bảo an toàn, vệ sinh trong môi trường làm việc. Đây chính là giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm, gây ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người lao động. Việc người lao động không được trang bị tốt những kiến thức về an toàn lao động là nguyên nhân chính gây ra các bệnh nghề nghiệp, dẫn đến nhiều vụ tai nạn lao động xảy ra tại các nhà máy, xí nghiệp trên toàn quốc.

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động là gì?
Tầm quan trọng của huấn luyện an toàn vệ sinh lao động trong môi trường làm việc

2. Tại sao cần phải huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động?

Mục đích của việc huấn luyện an toàn lao động:

 • Đảm bảo an toàn thân thể cho người lao động, ngăn chặn tai nạn lao động
 • Đảm bảo sức khỏe toàn diện cho người lao động, ngăn chặn nguy cơ mắc bệnh do tác động nghề nghiệp
 • Hỗ trợ hồi phục kịp thời, duy trì sức khỏe và khả năng lao động của người lao động
 • Tối ưu hóa hiệu suất và năng suất lao động, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc ngăn chặn tai nạn lao động, tăng cường nhận thức và tinh thần tự giác của người lao động.

Không chỉ đảm bảo sức khỏe và tài sản của mỗi nhân viên mà còn bảo vệ tài sản của doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển bền vững , toàn diện và lâu dài cho doanh nghiệp là một phần quan trọng trong quá trình huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.


3. Quy định pháp lý về công tác an toàn lao động

Việc đảm bảo an toàn lao động cho người lao động tại nơi làm việc là vấn đề cực kỳ quan trọng, các vụ tai nạn thường xuyên xảy ra tại các công trường, xí nghiệp, nhà xưởng. Do đó, hệ thống pháp luật quy định rõ, tất cả các doanh nghiệp dù hoạt động trong lĩnh vực nào cũng đều phải huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.
Công tác đào tạo an toàn lao động được quy định tại:

 • Luật an toàn, vệ sinh lao động: Điểm a, Điểm b; Khoản 2; Điều 7 Luật 84/2015/QH13 về an toàn vệ sinh lao động với nội dung như sau:”Người sử dụng lao động có nghĩa vụ sau đây:a) Xây dựng, tổ chức thực hiện và chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc thuộc phạm vi trách nhiệm của mình cho người lao động và những người có liên quan; đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động;b) Tổ chức huấn luyện, hướng dẫn các quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; trang bị đầy đủ phương tiện, công cụ lao động bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; thực hiện việc chăm sóc sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; thực hiện đầy đủ chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động;”
 • Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.
 • Nghị định 28/2020/NĐ-CP được ban hành ngày 01/03/2020 chính thức có hiệu lực, thay thế cho Nghị định 95/2013/NĐ-CP và Nghị định 88/2015/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người Việt Nam đi làm việc nước ngoài.
 • Nghị định 140/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, đào tạo an toàn theo nghị định 44 và quan trắc môi trường lao động
 • Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động quy định tại Điều 33 Luật An toàn, vệ sinh lao động khi có đề nghị sửa đổi, bổ sung Danh mục thì gửi công văn về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

4. Các nhóm, đối tượng cần phải tham gia huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động

 • Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;
 • Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động

 • Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở;
 • Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

Người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

 • Sản xuất, sử dụng, bảo quản, vận chuyển hóa chất nguy hiểm, độc hại
 • Các công việc trực tiếp thi công xây dựng công trình
 • Chế tạo, lắp ráp thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động
 • Vận hành Thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ
 • Các công việc làm việc trên công hoặc nơi cheo leo nguy hiểm
 • Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ
 • Các công việc làm về hàn cắt kim loại
 • Tháo dỡ, kiểm tra thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ
 • Kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị cóa yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ
 • Các công việc làm vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường, vệ sinh chuồng trại
 • Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, tháo dỡ, kiểm tra, giám sát hoạt động máy, thiết bị thi công xây dựng
 • Chế tạo, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra máy, thiết bị trong hang hầm, hầm tàu, phương tiện thủy
 • Lắp ráp, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, vệ sinh các loại máy mài, cưa, máy phay, máy bào, máy tiện,…và máy in công nghiệp
 • Các công việc trên sông, trên biển, lặn dưới nước
 • Các công việc trong không gian hạn chế (hầm, đường hầm, bể, giếng, đường cống, công trình ngầm, công trình xử lý nước thải,…)
 • Các công việc làm về thi công, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện và hệ thống điện.

Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm 1,2,3,5,6

Theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 5 Điều này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

Nhóm 5: Người làm công tác y tế.

 • Đối tượng đào tạo nhóm 5 là người làm công tác y tế.
 • Theo điều 73 Luật An toàn vệ sinh lao động, người làm công tác y tế (hoặc bộ phận y tế) có trách nhiệm chăm sóc sức khỏe và quản lý sức khỏe của người lao động tại cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động là gì?
Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hiệu quả để tăng động lực và sự tham gia từ người lao động

5. Tổ chức đào tạo, huấn luyện, cấp chứng chỉ an toàn lao động trên toàn quốc

Nam Việt Safety là đơn vị tổ chức đào tạo, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động uy tín, được cục An toàn, Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo số 95/2020/GCN

 • Quy trình xử lý hồ sơ và cấp chứng chỉ đào tạo an toàn vệ sinh lao động nhanh chóng
 • Các giảng viên huấn luyện là những chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong ngành nghề, mang lại sự chất lượng và hiệu quả cao
 • Các bài giảng được biên soạn phù hợp với yêu cầu của các doanh nghiệp, đảm bảo rằng người học sẽ được trang bị kiến thức an toàn thực tế và hữu ích.
 • Hỗ trợ khách hàng nhanh chóng, đảm bảo rằng quá trình đào tạo mang lại giá trị cao nhất cho người học

Nam Việt Safety thường xuyên tổ chức, thực hiện công tác giảng dạy, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động các nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6 cho các doanh nghiệp trên địa bàn cũng như các vùng lân cận.

5/5 (1 Review)

Bài cùng chuyên mục